انواع روش تحقیق کمی

روش تحقیق توصیفی

تحقیق توصیفی شامل جمع آوری داده ها به منظور آزمایش فرضیه ها یا پاسخ به سئوالات تحقیق انجام می گیرند. تحقیقات توصیفی به بررسی نگرشها، عقاید، اطلاعات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، شرایط و شیوه های کار می پردازند. داده های این تحقیقات معمولاً از طریق پرسشنامه، مصاحبه ، مشاهده و بررسی اسناد جمع آوری می شوند. این نوع روش تحقیق بر آن چه که اکنون وجود دارد یا در گذشته اتفاق افتاده ، کنترلی ندارند و صرفاً آن را بررسی می کنند. این نوع روش شامل انواعی است که عبارت اند از:

  • روش پیمایشی
  • روش توسعهای
  • روش پیگیری
  • روش جامعه سنجی
  • روش همبستگی و پیش بینی
  • روش علی­مقایسه ای
  • تحقیق ارزیابی
  • فرا تحلیل ارزیابی

 

روش تحقیق تجربی

تحقیق تجربی تنها روشی است که می تواند دقیقاً فرضیه های مربوط به روابط علی ـ معلولی را بررسی کند، و معتبرترین راه حل­ها را برای مسائل علوم رفتاری ، به لحاظ نظریه و عملی و بهبود مسائل به عنوان یک علم ارائه دهد. در مطالعات تجربی ، حداقل یک متغیر مستقل توسط محقق دستکاری می شود، متغیرهای دیگر کنترل می شوند و اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته اند­ازه ­گیری می­ شود. دستکاری متغیر مستقل و کنترل متغیرهای مزاحم از ویژگی های مهم تحقیق تجربی است که آن را از انواع دیگر روش مجزا می سازد.

انواع طرحهای تحقیق تجربی

الف ـ طرحهای یک عاملی

۱-         شبه تجربی

۲-          نیمه تجربی

۳-          تجربی واقعی

ب ـ طرحهای چند عاملی

مقاله و پایان نامه

در این سایت پایان نامه و مقاله جهت فروش ارائه نمی شود لطفاً جهت خرید تماس نگیرید.

تماس با ما

  • *ارتباط با ما و ثبت سفارش آنلاین*
  • به دلیل زدیاد بودن تماس های به موسسه همچنین ساماندهی سفارش ها و امکان پیگیری بهتر موارد مکتوب ترجيحا از بخش سفارش آنلاین سایت پویشگران یا با ارسال ايميل یا تلگرام جهت ارسال سفارش خود اقدام نمایید و در صورت ضرورت با تماس تلفنی در ارتباط باشید.لطفاً قبل از مراجعه حضوری هماهنگ کنید. تلفن تماس و ارتباط تلگرامی: 09165162011 Email: puyeshgar@gmail.com

آمار